Leer de cybercrimineel herkennen

Natuurlijk beschermt u uw bedrijfsgegevens. U zorgt ervoor dat technische maatregelen op orde zijn, zoals antivirus, firewalls, IDS/IPS. Daarom gaan cybercriminelen steeds vaker op zoek naar de zwakste schakel in de beveiliging van uw bedrijfsgegevens: de mens. Uw medewerkers zijn voor opportunistische hackers een gemakkelijk aanvalspunt.

Met de online training DIEV™ (Data Informatie Eindgebruikers Veiligheidstraining) creëert u een extra beveiligingslaag. Wij noemen dat de Human Firewall. In de online DIEV™ training leren u en uw medewerkers de acties van cybercriminelen herkennen, zoals phishing, hacking en ransomware e-mails, en datalekken voorkomen.

Datalekken: financiële schade en imagoschade

Een datalek betekent dat cybercriminelen zich toegang verschaffen tot al uw bedrijfsgegevens. Met als gevolg financiële schade om het lek te dichten en wat erger is: fikse imagoschade. Sinds 1 januari 2016 is daar ook nog de meldplicht Wet Datalekken bijgekomen. Iedere organisatie en onderneming kan bij een datalek een boete krijgen die kan oplopen tot € 820.000,00.

Wat is een datalek

Alle gegevens van uw bedrijf moeten goed beveiligd zijn. Uw hele administratie moet veilig achter een digitaal slot ontoegankelijk zijn voor onbevoegden. U wilt tenslotte niet dat uw klantgegevens op straat komen te liggen, met alle gevolgen van dien. Als dat tóch gebeurt, is er sprake van een datalek. Een datalek is al vervelend genoeg, maar daar bovenop kunt u ook nog te maken krijgen met een boete die kan oplopen tot € 820,000,00 in het kader van de meldplicht Wet Datalekken.

Het gevaar van datalekken neemt toe

Het aantal beveiligingsrisico’s is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid. Een belangrijke oorzaak is dat werknemers zich via steeds meer apparaten en toegangspunten aanmelden op het bedrijfsnetwerk. Organisaties worden hierdoor blootgesteld aan risico’s. Sinds 2016 is een trend zichtbaar: ‘mensgerichte’ tactieken genieten de absolute voorkeur van cybercriminelen. Waarom? Omdat de mens – dus ook uw medewerker – de zwakste schakel is in de beveiliging van uw gegevens.

Een datalek voorkomen

De belangrijkste schakel in het voorkomen van datalekken is uw werknemer. Helaas worden werknemers vaak niet beschouwd als een kernonderdeel van de beveiliging. Dat is een kapitale fout omdat uw medewerkers voor opportunistische hackers vaak een makkelijk aanvalspunt vormen.

Phishing

De cybercrimineel hanteert verschillende technieken om zich toegang te verschaffen tot uw gegevens. Een voorbeeld daarvan is phishing. Ten opzichte van 2015 is er een drastische toename te zien van het aantal gevallen van succesvol phishing. Het is een techniek waarbij cybercriminelen e-mailberichten verzenden die van een legitieme afzender afkomstig lijken te zijn en die de nieuwsgierigheid prikkelen of die een belangrijk bericht lijken te bevatten. Alarmerend genoeg wordt in Nederland 30% van alle phishing-berichten geopend. En dan is het kwaad al geschied. Er opent een kwaadaardige bijlage of link, zodat er malware wordt geïnstalleerd. En dat betekent dat de cybercrimineel in zijn kwade opzet is geslaagd: hij heeft vrij toegang tut uw hele bedrijfsnetwerk.

Online DIEV™ training: de 'human firewall'

In de online training DIEV™ (Data Informatie Eindgebruikers Veiligheidstraining) worden u en uw medewerkers een jaar lang getraind en geïnformeerd. Naast de basistraining blijven u en uw medewerkers alert door 2-wekelijkse korte en krachtige Tips-Tricks. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Door in de online training DIEV™ in te zetten op continue informeren, blijven u en uw medewerkers alert en wordt de kans op datalekken aanzienlijk verkleind.

Natuurlijk zorgt u ervoor dat uw technische maatregelen op orde zijn. Zoals antivirus, firewalls, IDS/IPS. Ondanks de technische maatregelen, zijn gebruikers onbewust vaak de zwakste schakel. Daarom is het belangrijk om een extra beveiligingslaag te creëren. Wij noemen dat de 'Human Firewall'. In de online DIEV™ training leren u en uw medewerkers de acties van cybercriminelen herkennen, zoals phishing, ransomware e-mails en andere vormen van social engineering. Door op tijd de aanval te herkennen, wordt verdere schade voorkomen.

Inhoud online DIEV™ training

Overige tips

 

 

 • Gemeente Uithoorn
 • Kennemer College
 • DoIt4All
 • Aliander
 • Gemeente Diemen
 • Goeree
 • Avalex
 • Datel Access
 • Karakter
 • Royal
 • ordigital
 • Marant
 • NBC
 • HVC
 • Essent
 • Bejo Zaden
 • proturn
 • Uil365
 • odnzkg
 • Gemeente Oud Amstel
 • ICTS
 • Cardea
 • Basculle
 • thyssenkrupp
 • Akzo Nobel
 • Duo+
 • Gemeente Katwijk
 • Lindenhout
 • HR
 • DrieGasthuizenGroep
 • Gemeente Noordwijk
 • Jeugdzorg Kennemerland
 • ictzaak
 • ICT Zaak